Skip to Content Contact Us
פתיחת חברה חדשה

פתיחת חברה חדשה

פתיחת חברה חדשה - Decor

פתיחת חברה חדשה

מה חשוב להבין לגבי פתיחת חברה חדשה

פתיחת חברה חדשה בע"מ היא הדרך להסדרת, הפעילות העסקית של עצמאיים ובעלי עסקים.  מלבד האפשרות של חברה בע"מ, ניתן להסדיר את הפעילות העסקית, בדרך של עוסק מורשה, עוסק פטור, שותפות ועוד. הקמת חברה בע"מ, מקימה למעשה ישות משפטית נפרדת, המפרידה בין אדם לבין פעילותו העסקית ברמה המשפטית. אם תהיינה תביעות כנגד החברה, בשל חוסר כושר פירעון או חובות, לא ניתן יהיה לפנות באופן אישי לבעלי החברה לתשלום החוב והנושה, יוכל לתבוע את החברה בלבד. היוצא מן הכלל של הפרדה זו היא, על עבירות פליליות שהמחוקק קבע כי בביצועם, יש להרים את המסך המפריד בין החברה לבעליה.

יתרונות של חברה בערבון מוגבל

כאשר אדם עצמאי פועל במסגרת עוסק פטור או מורשה, ישנן מדרגות מס שעליו לשלם בכפוף אליהם, בהתאם לגובה הרווחים וההכנסות. ישנם סכומים שכאשר עוסק מורשה מגיע אליהם, כבר לא משתלם לו להמשיך ולפעול בתור עוסק מורשה. בסכומים אלו מדרגות המס הינן גבוהות משמעותית, מאשר תשלום מס חברות, אשר יחול במידה והפעילות העסקית תתקיים במסגרת של חברה בע"מ, דבר שיש לקחת בחשבון בעת פתיחת חברה 2022 כמו בעבר. מיסוי על עצמאי יכול להגיע גם עד ל-,50%  בעוד מס החברות סובב סביב 23% בלבד.

היכן מתבצע הרישום

בנוגע לשאלה איך פותחים חברה חשוב לקחת בחשבון, גם את נושא המוניטין. פתיחת חברה חדשה בערבון מוגבל, מעניק יתרון מבחינת העבודה עם גופים גדולים. במידה ולחברה צפויים עסקאות עם חברות גדולות, בין אם בארץ או בחו"ל, יש יתרון בלהציג את עצמכם בתור חברה בע"מ ולא בתור עצמאי בלבד. פתיחת חברה 2022 מתחילה ברישום החברה ברשם החברות, הגוף האחראי על רישום ופיקוח תאגידי במדינת ישראל. בשלב הראשון יש  לבחור 3 חלופות לשמה של החברה שלכם, על מנת לאפשר רישום. במידה והשם הראשון שבחרתם כבר תפוס, הרשם יאשר את השם החלופי שהצעתם.

פתיחת חברה חדשה אונליין

לאחר הרישום לשם פתיחת חברה חדשה עליכם לקבוע את בעלי המניות ואופן חלוקת האחזקות שלהם בחברה. עליכם גם לקבוע מי יהיו הדירקטורים של החברה ולקבוע את התקנון. כיום ניתן לבצע פעולות רבות אונליין כמו כאן, באתר של ליגלי בצורה מהירה  ונוחה, בהתאם לדרישות החוק. ליגלי היא פלטפורמה לשירותים משפטיים אונליין, שיכולה לחסוך לכם כסף, זמן, והתעסקות בירוקרטית מסובכת. אם אתם זקוקים למידע נוסף, לגבי איך פותחים חברה ניתן ליצור קשר כאן באתר.

כתבות נוספות שכדאי שתקרא

צרו קשר

מלאו פרטים בקלות ובמהירות ונציגנו ישמחו לחזור אליכם במהרה!

    Back top top