Skip to Content Contact Us
חובות אגרה רשם חברות

חובות אגרה רשם חברות

חובות אגרה רשם חברות - Decor

חובות אגרה רשם חברות

על חובות אגרה רשם חברות

חובות אגרה רשם חברות מתקיימת כל שנה. אי תשלום אגרת רישום במועד גורר עמו, הגדלה של סכום התשלום ועלול לגרור גם אחריות אישית של הדירקטורים בקנסות. אי תשלום האגרה במועד, עלול לגרום לכך שרשות התאגידים לא תטפל בנושאים שונים הקשורים לחברה. אין צורך להמתין להודעת החיוב בדואר, כדי לבצע את התשלום וניתן לבדוק, האם ישנן חובות אגרה רשם חברות באתר המיועד לכך באופן עצמאי. בנוסף חוק החברות מחייב להגיש אחת לשנה לרשם החברות, דין וחשבון שנתי בתוך 14 ימים, לאחר מועד האסיפה השנתית.

אספה שנתית ודוחות פיננסיים

החובה לקיים אסיפה שנתית מידי שנה, תלויה בתקנון החברה. גם במידה ולא קיימת חובה לקיום אסיפה שנתית, החברה עדיין מחויבת לשלוח לבעלי המניות הרשומים את הדו"ח, פעם בשנה במועד, שבו הייתה אמורה להתקיים האסיפה השנתית. במקרה כזה חובת משלוח הדו"ח לרשם החברות במשרד המשפטים, נדחית ל-14 ימים לאחר משלוח הדוחות הכספיים לבעלי המניות כדין. הדוחות הנמסרים לרשם החברות, עומדים לעיון לציבור על פי דין.  אין חובה לצרף את הדוחות הכספיים של החברה לדין וחשבון השנתי, אך לכל הפחות יש צורך בצירוף המאזן.

ביטול החוב והאגרה

כאשר חברה אינה ממש פעילה, אך מופיעה ברשומות עדיין יש חובות אגרה רשם חברות ואי תשלום, עלול לגרום קנסות כדין. במקרים שכאלה רבים שואלים, איך לבטל חובות אגרה ולסגור את החברה. על מנת לבטל את החוב יש להביא אישור על סגירת התיק במע"מ ובמס הכנסה, כמו גם אישור מרואה החשבון של החברה, שהיא אכן לא הייתה פעילה בזמן הרלוונטי לדרישת החוב. במקרה שהחברה מעוניינת לפתוח בהליכי פירוק, חשוב לדעת שהחוק פוטר את החברה, מתשלום האגרה השנתית, במידה והיא אכן איננה פעילה, כפי שהדבר הוגדר בחוק ובתקנות.

מידע נוסף לגבי חובות אגרה רשם חברות

אם אתם זקוקים למידע נוסף לגבי איך לבטל חובות אגרה הגעתם למקום הנכון. ליגלי הוקמה במטרה לחסוך לעצמאיים ויזמים זמן, וכסף, תוך הורדה למינימום את ההתעסקות בבירוקרטיה. ליגלי מבקשת להנגיש מגוון שירותים משפטיים לעסקים לעולם האונליין, בצורה ידידותית וקלה. חלק מהשירותים שניתן לעשות כיום באמצעות האתר כוללים, רישום של חברה בע”מ, פירוק של חברה בע”מ, פתיחת עסק חדש ורישומו כעוסק מורשה ועוד.

כתבות נוספות שכדאי שתקרא

צרו קשר

מלאו פרטים בקלות ובמהירות ונציגנו ישמחו לחזור אליכם במהרה!

    Back top top