Skip to Content Contact Us

פירוק בהליך לא מזורז (לחברה יש שעבודים)

  • הכנת מסמכי הקמת החברה הכוללים: טופס בקשה לרישום חברה, תצהיר בעלי מניות ראשונים, תצהיר דירקטורים ראשונים ותקנון התאגדות.
  • אימות חתימת ע"י עו״ד על המסמכים לרישום החברה ושליחת המסמכים לרשם החברות בירושלים.
  • לאחר רישום החברה תקבלו תעודת התאגדות אלקטרונית מקורית במייל ועותק תקנון מאומתים מרשם החברות.

חבילת רישום חברה

פרטים על החשבונית

סך הכל לתשלום : 450+ מע׳׳מ
image description
הערות חשובות נוספות שתרצו לציין לגבי השירות או המחיר וכו׳.
Back top top