Skip to Content Contact Us
  1. פרטים אישיים
  2. פרטים נוספים
  3. סיום

דו"ח שנתי לרשם החברות אונליין

Legal-E הינה פלטפורמה לשירותיים משפטיים אונליין. הסבר על דוח שנתי

 

דו"ח שנתי לרשם החברות אונליין

Legal-E הינה פלטפורמה לשירותיים משפטיים אונליין. הסבר על דוח שנתי

 

האם יש שינוי בכתובת החברה
האם בוצע שינוי בהרכב בעלי המניות?
האם בוצע שינוי בהרכב הדירקטורים?
האם בוצע שינוי בכתובת בעל מניות / דירקטור בחברה?
האם החברה פעילה?
האם יש רואה חשבון לחברה?

דו"ח שנתי לרשם החברות אונליין

Legal-E הינה פלטפורמה לשירותיים משפטיים אונליין. הסבר על דוח שנתי

 

סך הכל לתשלום : 499+ מע׳׳מ
image description
חזרה לשלב הקודם
הערות חשובות נוספות שתרצו לציין לגבי השירות או המחיר וכו׳.
Back top top