Skip to Content Contact Us
מדריך לפתיחת חברה בע”מ בשנת 2024 ב-4 שלבים

מדריך לפתיחת חברה בע”מ בשנת 2024 ב-4 שלבים

מדריך לפתיחת חברה בע”מ בשנת 2024 ב-4 שלבים - Decor

מדריך לפתיחת חברה בע”מ בשנת 2024 ב-4 שלבים

מעוניינים לפתוח חברה בע"מ ולא יודעים איפה להתחיל? בשביל זה אנחנו פה 🙂

בנינו לכם מדריך לפתיחת חברה בע"מ ב-4 שלבים בלבד – אז קדימה בואו נצא לדרך.

חברה בע”מ היא גוף הקיים מתוקף חוק החברות ומקבל הכרה עם רישומו ואישורו ע”י רשם החברות. בשונה מאשר שותפות או עוסק מורשה, חברה בע”מ נרשמת ומתפקדת כגוף משפטי הנפרד לבעליה, המשמעות היא שלחברה יש זכויות וחובות משלה דבר שנועד להנמיך את הסיכון העסקי של היזמים.

אנשים רבים מחליטים לפתוח חברה על מנת ליהנות מיתרונותיה המשפטיים, הכלכליים והעסקיים.

להלן פירוט של חלק מהיתרונות המרכזיים בהקמת חברה:

 • אישיות משפטית נפרדת – החברה היא ישות משפטית עצמאית הכשרה לכל זכות, חובה או פעולה המתיישבת עם אופייה כגוף מאוגד. דהיינו, החברה רשאית בין היתר: לתבוע ולהיתבע, להירשם כבעלים של נכסים, לקבל על עצמה התחייבויות, לכרות חוזים ולעשות עסקאות.
 • הגבלת אחריות – ניתן לקבוע בתקנון החברה כי אחריות בעלי המניות בה היא מוגבלת (חברה בע”מ). לפיכך, היה וחובות החברה יעלו על נכסיה לא ניתן יהיה להיפרע באופן אישי מבעלי מניותיה, למעט במקרים חריגים המצדיקים להטיל אחריות אישית ולהרים את מסך ההתאגדות. המשמעות היא כשבחורים לנהל עסק בסיכון גבוה עדיף לנהל אותו במסגרת חברה. יוער כי זהו אחד ההבדלים המשמעותיים ביותר בין חברה בע”מ לשותפות (בה השותפים חבים בחובות השותפות, להרחבה ראו הקמת שותפות) אשר מוביל גורמים רבים להחליט לפתוח חברה.
 • תדמית עסקית – פתיחת חברה בע”מ לעיתים נובעת משיקולים שאינם משפטיים. למשל, יש הרואים בניהול עסק במסגרת חברה כסממן לאיכות או הצלחה.
 • גיוס כספים ומשקיעים – החברה מאפשרת לבעליה גיוון ונוחות באפשרויות גיוס ההון – גיוס הון תמורת הקצאת מניות או באמצעות אגרות חוב. זו אחת הסיבות שיזמים רבים וסטארטאפים בוחרים להתאגד במסגרת של חברה בע”מ.
 • שיקולי מס וביטוח לאומי – יחיד הפועל כעצמאי משלם מס הכנסה לפי מדרגות המס הקבועות וזאת בהתאם לגובה הכנסותיו. מיסוי לעצמאי יכול להגיע עד לכדי 50%, כאשר מיסוי החברות, נכון לשנת 2020 הינו 23% בלבד. בנוסף, עצמאי אשר פועל כ”עוסק מורשה” חייב לפי חוק לשלם ביטוח לאומי ודמי בריאות בגין כל הכנסותיו. לעומת זאת, אם יעבוד תחת חברה בע”מ, רק המשכורת שימשוך תחויב בביטוח לאומי, בעוד שמשיכת יתרת רווחי החברה כדיבידנד תהיה פטורה מכך.

פתיחת חברה בע"מ ב- 4 שלבים:

שלב א’ – החלטה על סוג החברה

בישראל הסוג הנפוץ של החברות שנפתחות הוא חברות מוגבלות במניות, או בשמן הנפוץ יותר “חברה בע”מ”. הסוג הפחות נפוץ הוא חברה שאינה מוגבלת במניות. ההבדל בין השתיים הוא מידת האחריות הכספית והמשפטית של בעלי או מייסדי החברה במקרה שהחברה נקלעה לחובות או קורסת כלכלית.

במקרה של הקמת חברה מוגבלת במניות בעלי החברה אחראיים לשלם חובות רק עד לגובה סכום המניות הכולל אותן הם מחזיקים בידיהם. במקרה של פתיחת חברה חדשה שאינה מוגבלת במניות (בדרך כלל פירמות של ראיית חשבון או עורכי דין) חובות החברה במקרה של קריסה כלכלית יהיו בסך של כל בעלי המניות (מי שמחזיקים במניות החברה).

 • עלויות – המעוניינים לפתוח חברה בע”מ נדרשים לשלם אגרת רישום בגובה של כ-2600 ש”ח (2,324 בהגשה מקוונת) ובנוסף לשלם אחת לשנה אגרה. כמו כן, הנהלת החשבונות של חברה יקרה יותר ואף יש להגיש לרשם החברות דוח מבוקר על-ידי רואה חשבון אחת לשנה. נוסף על כך, החברה נדרשת להגיש עדכונים שונים לרשם החברות, למשל בעת שינוי בהרכב הדירקטוריון או שינוי שם החברה או כתובת החברה או הקצאת מניות וכיו”ב.
 • פירוק החברה – לעיתים הפסקת הפעילות העסקית של החברה עשויה להיות מורכבת ויקרה יותר מאשר סגירת עסק או סיום יחסי שותפות.

שלב ב’ – רישום החברה ברשם החברות

 • בחירת שם: בשלב הראשון יהיה עליכם לבחור 3 שמות שונים לחברה מאחר ואנחנו לא יודעים בוודאות איזה שם יאושר על ידי רשם החברות  ואנחנו מעוניינים למנוע סירוב בשל שם תפוס. (ניתן להשתמש במערכת שלנו לבדיקת שמות תפוסים).
 • הגדרת בעלי המניות והדירקטורים: קביעת האחזקה של כל בעל מניות בחברה (למשל: 50%-50% כאשר יש שני בעלי מניות באחזקה שווה). בנוסף, עליכם להגדיר מי הדירקטורים של החברה. יודגש, כי דירקטור החברה אינו חייב להיות בעל מניות ובעל מניות לא חייב להיות דירקטור.
 • שליחת המסמכים לרשם החברות: לאחר שבחרנו שם והגדרנו את בעלי המניות והדירקטורים בחברה, שולחים את כלל המסמכים, כולל תקנון והצהרות בעלי המניות אשר חתומים על ידי עורך דין לרשם החברות ומשלמים את אגרת הרישום. ניתן לבצע את תהליך רישום החברה במהירות אונליין בעזרת הפלטפורמה של legal-e (הרוב מסיימים תוך 5 דקות).

שלב ג’ – פתיחת חשבון בנק עסקי לחברה בע”מ

לאחר שהחברה נרשמה אצל רשם החברות תקבלו תעודת התאגדות ותקנון חתומים ע”י רשם החברות עם מספר ח”פ (תעודת הזהות של החברה).

בכדי לפתוח את חשבון הבנק לחברה בע”מ עליכם לפנות לבנק ולבקש מהם את המסמכים וההוראות הדרושים לפתיחת חשבון (לכל בנק דרישות ומסמכים שונים לעו”ד).

בין המסמכים הדרושים:

 • תעודת התאגדות ותקנון חברה חתומים נאמן למקור.
 • פרוטוקול חברה לפתיחת חשבון בנק.
 • פרוטוקול מורשיי חתימה בחברה.

חשוב לציין – למסמכי פתיחת חשבון בנק לחברה בע”מ נדרשת חתימת עורך דין על המסמכים. כמו כן, אתם נדרשים להגיע לבנק עם כלל המסמכים וחותמת החברה שלכם הכוללת את שם החברה (בעברית חובה – באנגלית אופציונלי) ומספר הח”פ.

שלב ד’ – פתיחת תיקים ברשויות המס

זהו למעשה השלב האחרון ואתם מוכנים לצאת לדרך.

לאחר שהחברה עברה בהצלחה את הרישום ברשם החברות וקיבלתם את תעודת ההתאגדות ומספר ח”פ ולאחר שפתחתם חשבון בנק עסקי לחברה עליכם לפתוח תיקים ברשויות המס שהן מע”מ, ביטוח לאומי ומס הכנסה.

ניתן להיעזר בשירותים שלנו בפלטפורמת ליגלי לפתיחת תיקים ברשויות ולמעשה לחסוך לעצמכם התעסקות בבירוקרטיה מסורבלת. אנחנו נפתח לכם את התיקים ברשויות תוך 48 שעות.

סיימתם את כל השלבים? מזל טוב! יש לכם חברה בע”מ.

מדריך לפתיחת חברה בע"מ

פתיחת חברה אונליין, ללא התעסקות בבירוקרטיה מסורבלת ובמחיר קבוע וידוע מראש. המטרה שלנו ב legale היא לתת מעטפת לבעלי עסקים חדשים תוך מתן שירות מקצועי ומהיר לרישום החברה ועד להכנת מסמכים הדרושים להקמת העסק (הסכמי עובדים, הסכמי סודיות וכו').

פשוט לוחצים על כפתור “פתיחת החברה” ותוך 5 דקות מסיימים למלא את הפרטים ונתונים לנו לעשות את כל העבודה המסורבלת, הכנת הבקשה לרישום החברה, הכנת המסמכים לפתיחת חשבון בנק עסקי ופתיחת תיקים ברשויות המס.

 

התחל ברישום חברה בע"מ

 

כתבות נוספות שכדאי שתקרא

צרו קשר

מלאו פרטים בקלות ובמהירות ונציגנו ישמחו לחזור אליכם במהרה!

  Back top top