Skip to Content Contact Us

הצהרת נגישות – ליגלי

הצהרת הנגישות – פתיח
1. הצהרה זו עודכנה לאחרונה ב – ב- 31 במרץ, 2023.
2. באתר שלנו, חשוב לנו שמוצרינו יהיו נגישים עבור אנשים עם מוגבלויות ולשם כך אנו פועלים לטובת
הנגשת האתר באמצעים טכנולוגיים.
3. אנו רואים את ערך שוויון הזכויות והנגישות לאנשים עם מוגבלויות בחשיבות עליונה ועל כן אנו
פועליםעל מנת לאפשר לכלל לקוחותינו, לרבות אנשים עם מוגבלויות שונות, ליהנות מהשירותים
והמוצרים אותם אנו מציעים.

התוסף
4. לשם הנגשת האתר, הטמענו את מערכת Enable.
5. באמצעות התוסף, ניתן להטמיע באתר פתרונות נגישות מתקדמים, מבלי לעשות שינויים בקוד
האתר.

רמת הנגישות

6. התוסף הינו תוסף קוד פתוח אשר אנשים שונים תרמו ליצירתו. הוא מכיל בתוכו התאמות רבות אך
אינו מתיימר לעמוד בתקני הרגולציה.

מדריך למשתמש בתפריט:

 1. כפתור התאמת האתר ותגיות האתר עבור מכשירי עזר וטכנולוגיות עבור בעלי מוגבלויות
 2. כפתור איפשור ניווט בעזרת מקשי המקלדת בין הקישורים שבאתר
 3. כפתור השבתת הבהובים ו/או אלמנטים נעים על המסך
 4. כפתור איפשור מצב מונוכרום שחור לבן עבור עיוורי צבעים
 5. כפתור ספיה (גוון חום)
 6. כפתור שינוי ניגודיות גבוהה
 7. כפתור שחור צהוב
 8. כפתור היפוך צבעים
 9. כפתור המדגיש בצורה ברורה את כל תגי הכותרות המופיעים באתר
 10. כפתור המדגיש בצורה ברורה את כל הקישורים המופיעים באתר
 11. כפתור המציג את התיאור החלופי של כל התמונות המופיעות באתר במעבר עכבר
 12. כפתור המציג תיאור קבוע של התמונות באתר
 13. כפתור ביטול שימוש בגופן קריא
 14. כפתור הגדלת גודל הגופנים באתר
 15. כפתור הקטנת גודל הגופנים באתר
 16. כפתור הגדלת כל  התצוגה לכ־200%
 17. כפתור הקטנת כל  התצוגה לכ־70%
 18. כפתור הגדלת סמן העכבר
 19. כפתור הגדלת סמן העכבר ושינוי צבעו לשחור
 20. כפתור מצב קריאת האתר
 21. כפתור המציג את הצהרת הנגישות
 22. כפתור איפוס המבטל את הנגישות
 23. כפתור שליחת משוב נגישות
 24. כפתור שינוי שפת הסרגל והצהרת הנגישות בהתאם

7. ההתאמות מותאמות לתצוגה במרבית הדפדפנים וכן לשימוש בטלפון סלולרי.
8. בין היתר, באמצעות התוסף, המשתמש יוכל להשתמש בתוספים כדלקמן:
a. פונט קריא;
b. הדגשת כתובית;
c. ניגודיות צבעים באתר;
d. רקע בהיר;

e. הדגשת קישורים;
f. גווני אפור, והכל כפי שמפורט בהרחבה באתר.

החרגות
9. למרות מאמצינו הרבים בביצוע התאמות נגישות באתר, ייתכנו עמודים בהם התאמת הנגישות אינה
מיטבית (מקומות בהם הנגישות לא פועלת כראוי, או שאף טרם הונגשו).
יצירת קשר
10. נשמח לתת מענה לכל טענה בנוגע לנושאי הנגישות.
11. על מנת שנוכל להתייחס לטענה נודה על פנייה רחבה ככל שניתן הכוללת את תיאור הבעיה, את
הדפדפן בו השתמשתם, את העמוד שבו ניסיתם לבצע פעולה שלא צלחה וכיוצ"ב.
12. את הפנייה ניתן לעשות באמצעים הבאים:
a. בטלפון 054-2283106
b. במייל [email protected]
c. בדואר לכתובת גלגלי הפלדה 6, הרצליה

Back top top